Aparatul de specialitate

Primăria Simburesti

Componenta aparatului de specialitate al Primariei Comunei Simburesti

 

PREDA IULIAN - primar
PIRLAN CONSTANTIN - viceprimar
STANCU ELENA - contabil
PREDA ION - referent
STOICA MARIA - referent
CALUGAROIU GHEORGHE - administrator
BOBARIU GHEORGHE - referent
NITULESCU MARIAN - casier
MANEA STEFAN - guard  

Stiri MDRAP

Ultimele stiri