Comisii de specialitate

Primăria Simburesti

 1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociala, buget - finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarirea comunala, servicii de comert, in urmatoarea componenta:

1. Ceausescu Valerian - presedinte

2. Matei Ion - secretar

3. Dumitrascu Marius - membru


2. Comisia pentru administratia publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului, disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, relatii cu cetatenii, in urmatoarea componenta:

1. Manole Ion - presedinte

2. Pirlan Constantin - secretar

3. Tonea Nicolae - membru

 

3. Comisia pentru invatamant, cultura, culte, religie, activitati specifice, sportive si de agrement, protectia mediului si turism, munca si protectie sociala, protectia copilului, sanatate si familie, in urmatoarea componenta:

1. Buzica Ion - presedinte

2. Irimescu Florea - secretar

3. Ciuca Gheorghe - membru

Stiri MDRAP

Ultimele stiri